Головна > Засновники

Засновники

Всеукраїнська громадська організація
«Українська Взаємодопомога»

Всеукраїнська громадська організація «Українська Взаємодопомога» створена на установчій конференції в Києві 17 листопада 2003 р., має місцеві осередки у 24 областях та АР Крим.

Суть діяльності ВГО «Українська Взаємодопомога»: захист громадянських,  професійних, соціальних, економічних прав та забезпечення національно-культурних, інформаційних та інших спільних інтересів громадян України, в тім числі й тих, які тимчасово перебувають за кордоном на заробітках, та їхніх родин в Україні.

Мета діяльності ВГО «Українська Взаємодопомога» – захист інтересів громадян України, громадське сприяння усуненню причин масової трудової міґрації українців за кордон та створенню передумов і механізмів їхнього повернення на Батьківщину.

Протягом періоду свого функціонування ВГО «Українська Взаємодопомога» провадить важливу суспільну роботу, спрямовану на соціально-правовий захист, на пробудження громадської активності та консолідованості українських громадян за кордоном; налагоджує й розвиває дієві стосунки з українцями четвертої хвилі міґрації та еміґрації; вивчає соціальні прагнення громадян України, які перебувають за кордоном на навчанні, на роботі чи намагаються туди виїхати; вивчає проблеми, з якими стикаються українці четвертої хвилі міґрації та еміґрації, та шукає шляхи їх розв’язання; підтримує громадські ініціативи українських громадян за кордоном, сприяє формуванню в середовищі нової української еміґрації мережі фахових, профспілкових, культурно-інформаційних, освітніх, дитячо-молодіжних, спортивних, благодійних та інших організацій; поширює серед українських трудових міґрантів інформацію про Україну, зокрема про реґіони їхнього походження, та в Україні – про їхнє становище в країнах перебування; сприяє дотриманню прав людини, консолідації та збереженню цілісності українського суспільства.

ВГО «Українська Взаємодопомога» за участю українських громадських об’єднань за кордоном організувала й провела І Всесвітній з’їзд представників новітньої української міґраційно-еміґраційної хвилі (18-19 серпня 2006 р.). Цей з’їзд став установчим для створення Міжнародної громадської організації українців «Четверта Хвиля». МГОУ «Четверта Хвиля» покликана координувати взаємодію численних українських громад і громадських організацій новітньої міґраційно-еміґраційної хвилі. Базова структура цієї взаємодії – ВГО «Українська Взаємодопомога».

У 2006 р. ВГО «Українська Взаємодопомога» та МГОУ «Четверта Хвиля» започаткували широкомасштабний Всеукраїнський соціальний проект «Четверта Хвиля», сутність якого означено світоглядною формулою «Українці – для України!».

«Українці – для України!» – в цій ідеологемі сформульовано програму спільних дій усіх складових українства в інтересах України. У цій світоглядній формулі передбачено право, обов’язок і відповідальність кожного українського громадянина й закордонного українця брати дієву участь у культурно-соціальному саморозвитку збірної особи українського народу – основи Української держави.

Суть проекту: четверта міґраційно-еміґраційна хвиля має стати останньою у «відпливі» українців на чужину й першою оновлюючою хвилею повернення в Україну. З цією метою ВГО «Українська Взаємодопомога» і МГОУ «Четверта Хвиля» систематично проводять круглі столи, семінари, конференцій з проблематики української освіти й культури за кордоном та врегулювання й зменшення новітнього міґраційно-еміґраційного потоку з України.

У 2008 р. ВГО «Українська Взаємодопомога», за участю МГОУ «Четверта Хвиля», започаткувала також Міжнародний культурно-суспільний проектЕстафета культур європейських народів «Серце Європи».

Проект «Серце Європи» спрямований на консолідацію українських творчих сил за кордоном, в основному в європейських країнах, для спільної мети – духовно-культурного, соціально-економічного розвитку України. Водночас передбачається співпраця на паритетних засадах із громадськими й державними організаціями країн перебування українців та з громадами національних меншин в Україні.

Ця громадська ініціатива сприяє політиці Української держави щодо активного залучення українських закордонних громад до процесу націотворення й державотворення та консолідації українського суспільства. У 2008 р. в рамках цього проекту відбувся Міжнародний пленер українських художників та фотохудожників із закордону «Серце Європи», присвячений Міжнародному дню захисту дітей (Пленер проводився в Закарпатській області, де сходяться кордони України, Словаччини, Польщі).

На підставі культурно-мистецьких заходів ВГО «Українська Взаємодопомога» зініціювала створення в столиці України Галереї сучасного українського мистецтва у світі (Галерея СУМУС) у структурі Культурно-інформаційного центру світового українства.

Необхідність такої галереї якраз на часі – в ній мають бути зібрані розпорошені по світу твори українських художників, переважно молодих і перспективних талантів, які осідають у приватних колекціях за кордоном і назавжди втрачаються для України.

ВГО «Українська Взаємодопомога» опікується також поверненням в українське культурне середовище духовно-інтелектуальної спадщини видатних людей України. Ці ініціативи спрямовані на піднесення престижу української культури й науки та на відновлення духовно-інтелектуального потенціалу українського суспільства.

ВГО «Українська Взаємодопомога» та МГОУ «Четверта Хвиля» зініціювали розробку й запровадження Національної стратегії стійкого поступу України зі складовою – Стратегією взаємодії України з українцями за кордоном, Закону України «Про міґрацію», а на їх основі – комплексної соціально-економічної Державної програми «Повернення на Батьківщину українських трудових міґрантів», що забезпечить відновлення й розвиток генетичного, духовно-інтелектуального, фізичного, репродуктивного, творчо-наукового, економічного потенціалу українського суспільства для його культурно-соціального саморозвитку.

Бо тільки на основі культурно-соціального саморозвитку з ресурсу самостійної сили збірна особа народу зможе створити свій суспільний лад – питому політичну систему самоуправління.

Принцип діяльності ВГО «Українська Взаємодопомога»: співпраця всіх складових світового українства на традиційних моральних засадах самопомочі й самоорганізованості заради збереження цілісної основи українського етнічного соціуму в Україні та запобігання демографічним, економічним і політичним кризам; взаємодія нової міґрації й старої еміґрації з українським суспільством на світоглядній основі «Українці – для України!» для громадської взаємодопомоги у творенні самостійної Української держави та утвердження українства як самостійної сили – культурної, соціальної, економічної, політичної.

Громадські рухи саморозвиваються завдяки духові подвижництва й моральності в людях. У самоорганізовуване життя громад необхідно запроваджувати передусім принцип моральної дієвості й на цій основі затверджувати статутні та програмні норми.

Громадські рухи сильні не формальним об’єднанням, а реальною взаємодією, взаємодопомогою. Завдяки цьому засадничому принципу ми досягнемо не формально-механічного об’єднання, а особистісної взаємності в збірній особі свого народу.

Рада ВГО «Українська Взаємодопомога»

 

 

Міжнародна організація українських громад
«Четверта хвиля» (Канада)

 

 

Товариство «Українсько-Грецька Думка»

У 1997 році в Афінах виходить перша українська газета з грецькомовним додатком – “Вісник-Анґеліафорос”. Навколо неї згуртовуються українці Греції, які цього ж року отримують першу можливість легалізувати свою присутність у країні. Газета рідною мовою допомагає їм у цьому, як і в тяжкому буденному житті кожного міґранта, що доля закинула до цієї нової в географії української діаспори країни. Через неї друзі, що втратили зв’язок, знаходять один одного, батьки з України розшукують своїх дітей, чи навпаки. Кожна людина – окрема історія. Український «Вісник» в Греції відтворює її на своїх сторінках.

У 1998 році засновники газети, Галина Маслюк та Ліца Патеракі, засновують перше в Греції товариство під романтичною назвою «Журавлиний край». Назву шукали довго, вклавши туди усю тугу, прагнення, біль, що переживали українці, в наступний раз змушені шукати кращої долі на чужині. Мріяли про острівець рідної землі в Греції.

Становлення громади було важким і болючим. Нелегальний стан міґрантів посилювався чисельними випадками експлуатації зі сторони міжнародних та українсько-грецьких кримінальних угруповань. До товариства попали люди, що дискредитували його діяльність та паплюжили імідж українців загалом.

Прагнучи захистити доброчесне ім’я українців у Греції, провід товариства вдався до його перереєстрації під новою назвою. Таким чином в Афінах з’явилася «Українсько-Грецька Думка», правонаступниця товариства «Журавлиний край», з філіями в інших регіонах країни. Але… Через якийсь час, намагаючись присвоїти напрацьоване досі, нехтуючи будь-якими моральними принципами, в Афінах з’являється «Український журавлиний край», який, не маючи жодного відношення до першоджерела, розраховуючи на швидкоплинність змін, чи просто невігластво, намагається підмінити поняття, і прикрити відверто комерційні інтереси громадською ширмою.

Проте, завдяки цілеспрямованій діяльності за майже два десятки років безперервної кропіткої праці товариством «Українсько-Грецька Думка» зроблено чимало для розбудови української справи в Греції, інформування грецької громадськості про Україну, її правдиву історію, звичаї та традиції, збереження іміджу України та українців і, звичайно, виховання другого покоління та дітей від змішаних шлюбів, згідно віковічних традицій української родини – в пошані до батьків, до рідного краю, до рідної мови.

Українська громада Греції — живий організм, який невпинно розвивається. Війна в Україні стала поштовхом до активізації, пробудження громадянської свідомості в багатьох українців. За останні роки створилися нові організації, проводяться чисельні спільні заходи, з’явилася тенденція до консолідації зусиль. Офіційно зареєстровані організації за спільною домовленістю утворили (2015 рік) єдиний координуючий орган — КРОДУГ – Координаційну Раду Об’єднаної Діаспори Українців Греції.

Копіювати заборонено!