Головна > Світогляд > Життєва позиція (Page 7)

Пантелеймон Куліш. «Очима культури» № 9.

  Якщо в телесюжеті про рецепцію Шевченка в українській культурі я свідомо обмежив мої зауваги до кінця 1980-х в еміґрації і це рішення не викликає в мене особливих сумнівів, то в передачі про Пантелеймона Куліша я повинен був згадати сучасні здобутки Кулішезнавства в Україні. Попри те, що постать одного з важливіших

Далі...

Основа життєвої позиції – моральне виховання і самовдосконалення особистості

Основу життєвої позиції людини становить її  моральне виховання і самовдосконалення. У словнику з етики моральне виховання розглядається як «одна з важливих сторін багатогранного процесу становлення особистості, засвоєння індивідом моральних цінностей; вироблення ним моральних якостей, здатності орієнтуватися на ідеал, жити згідно з принципами, нормами і правилами моралі, коли переконання і уявлення про

Далі...

АКТИВНА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ ЛЮДИНИ ПЕРІОДУ культурно-національного відродження (XVI–XVII ст.) В КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ

Суспільні та патріотичні моменти відіграли суттєву роль у витворенні ідеології гуманізму в Україні в період культурно-національного відродження (XV–XVII ст.). Для кожної форми гуманізму людина завжди є центром зацікавленості. Поведінка людини – це програма свідомої діяльності. Вона повинна бути результатом виховання, навчання, ерудиції, свободи, мужності й самовладання. Усіх гуманістів об’єднує твердження про

Далі...

ЛЮДИНА-АРМІЯ, АБО ЯК УКРАЇНІ ПЕРЕМОГТИ В ТОТАЛЬНІЙ ВІЙНІ

Чого не може людина-армія? Такого не придумати. Все, що може будь-яка армія, може й одна людина. Але будь-яка армія не може того, що може людина-армія. Хто бачив людину-армію? Ніхто її не бачив. Хто знає її шлях? Вона сама. Почнемо з етимології слова «перемога»: воно означає «виявлення більшої могутності» (від давнього мОга – могутність, сила;

Далі...
Копіювати заборонено!